Legalter

Home Türkiye’de Madencilik Faaliyetleri ve Yatırım

Hızlı İletişim

  Need Help?

  Please Feel Free To Contact Us. We Will Get Back To You With 1-2 Business Days.

  info@example.com
  (888) 123-4567

  Download

  Company White Paper
  1.30 MB

  Company Media Kit
  1.22 MB

  Türkiye'de Madencilik Faaliyeleri ve Yatırım

  Türkiye’de madencilik ve metal sektörü, ülkenin güçlü ekonomisine paralel olarak bir büyüme ivmesi göstermiştir. Türkiye’den Avrupanın en batısından İran, Orta-Asya’dan Çine uzana loşitik alt yapısı ve geniş hintelantıyla, geniş lojistik ağı ve güzünü yer altı zenginlikleriylede beslemekte ve yer altı zenginliği potansiyelini kanıtlamış bir konumdadır.

  Bölgesel ve global anlamda yer altın kaynakları ve Türkiye’de maden arama, çıkartma ve işleme faaliyetlerinde bulunan şirketler Dünayda dikkat çekmeye başlamıştır. Bu durum ekonomik faaliyetlerini maden alanında gerçekleştiren şirketlerinde dikkatini çekmektedir.

  MADENCİLİK SEKTÖRÜ HAKKINDA KISA BİLGİLER

  SEKTÖREL BÜYÜKLÜK

  SEKTÖREL BÜYÜKLÜK

  Madencilik Sektörü'nün 2017 yılında 27,8 milyar TL sektörel üretim değeri varken 2018 yılında toplam üretim değeri 37,2 milyar TL'ye yükseldi.

  GENÇ VE DİNAMİK İŞGÜCÜ

  GENÇ VE DİNAMİK İŞGÜCÜ

  Türkiye'de 38 ilde 56 maden mühendisliği bölümü bulunmakta ve maden mühendisi sayısı son yıllarda dikkat çekici şekilde artarak 38.000'e ulaştı.

  DÜŞÜK ÜRETİM MALİYETİ

  DÜŞÜK ÜRETİM MALİYETİ

  Büyük pazarlara yakınlık ve sondaj maliyetlerinin makul seviyede olması, devlet teşvikleri ve rekabetçi vergileri maliyetleri düşürmektedir.

  TÜRKYİEDE MADENCİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

  2023 Madencilik Sektörü Hedefi 15 Milyar Dolar

  Türkiye Maden Sektörünün göstermiş olduğu yukarı ivmelenme hükümetin 2023 hedefleri doğrultusunda desteklenmekte ve 2023 yılı itibairyle madenc sektörünün 15 Milyar USD hedefine ulaşılması hedeflenmenktedir. Bu doğrultuda Devlet tarafından maden sektörüne doğrudan sağlana destek ve teşvikler maden faaliyetlerinin gelişmesini ve ekonomiye katkısını arttırmaktadır.

  Eğitimli ve Dinamik İş Gücü

  Türkiye’nin genç, dinamik ve iyi eğitimli işgücü sayesinde, yüksek kaliteli bir üretim merkezine dönüşmektedir. Türkiye’de 38 ilde 56 maden mühendisliği bölümü bulunmaktadır.  Son yıllarda açılan bu fakültelerin artmasıyla maden mühendisi sayısı 2005’ten bu yana yüzde 50’den fazla artarak  38.000 yetişmiş iş gücüne ulaşmış bulunmaktadır. 2019 yılı itiabriyle kalifiye iş gücü sayısına 1200 yeni maden mühendisi daha eklenmiştir.

  Devlet Teşvikleri ve Vergi Destekleri

  Türkiye’nin madencilik sektöründeki şirketler için sağladığı destek ve teşvikler, yetşimiş iş gücü ile sınırlı olmayıp, düşük lojistik maliyetleri ve sondaj maliyetlerinin dikkat çekici şekilde düşük olması, büyük pazarlara yakınlığı(Avrupa, Çin, Amerika, Hindistan) ve rekabetçi denecek kadar düşük vergileri ile madencilik sektörü büyümeye gebe durumdadır.

  Türkiye, olağanüstü ekonomik büyümesi, yapısal reformlar ve hükümet organlarının desteğiyle, 2018 yılında maden sektörüne 183 milyon ABD doları doğrudan yabancı yatırım çekmiştir. Bu rakamlar yatırımcıların Türkiye’ye artan ilgisini kanıtlıyor.

   

  Ayrıca Türkiye, bugün itibariyle 2004 yılı itibariyle sadece 138 olan uluslararası maden şirketi sayısı halihazırda 773 uluslararası maden şirketi seviyesine çıkartmıştır.

   

  Türkiye’nin bölgesel yatırım teşvik sistemi, bölgelerin kalkınma düzeylerine göre 1 ila 6 arasında değiştiği ve en az gelişmiş bölgelere 6 puan verildiği şekilde azalan bir derecelendirme sistemine dayanmaktadır. Bu sistemle, en avantajlı teşvikler daha az gelişmiş bölgelere(3,4,5 nolu bölgeler) sunulmaktadır. Madencilik sektöründeki yatırımların çoğu, yatırımın konumundan bağımsız olarak Bölge 5’e yayılan teşviklerle desteklenemtkedir. Madencilik sektörünü gelişmesi adına bu derecelendirme ölçütünden bağımsız tutulmuştur. Bunun manası ne demek oluyor, İsthdamda SGK ödemelerinde yüksek indirimleri, vergi muafiyetleri, makine alımında destek ve vergi muafiyetleri, düşük faiz oranlı kredi destekleri.