İstisnai Yolla Vatandaşlık Edinme

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarnda 2018 yılı içierisinde yapılan değişiklik ile yatırım yoluyla vatandaşlık edinimlerini kolaylaştırlmış ve yatırım miktarları önemli oranda azaltılmıştır.

 

Örnek vermek gerekirse; Türkiye’de gayrimenkul satın alımı ile vatandaşlık kazanımı 19.09.2018 tarihinden önce 1.000.000 USD iken şuan 250.000 USD sınırına indirilmiştir.

 

Bir diğer anlatımla; Türkiye’de sınırları içeriisnde ticari bir işletme kurulduğunda 19.09.2018 tarihinden önce 100 kişilik istihdam şartı aranırken halihazırda istihdam yaratma zorunluluğu 50 kişiye indirilmiştir.

 

TC. Hükümetinin çalışmalarından da anlaşılacağı üzere; yabancı sermayenin Türkiye içinde değerlendirmilmesi için gerekli adımların atıldığı, desteklerin verildiği ve ülkemiz sınırlar içinde yatırım yapacak yatırımcıların TC vatandaşları ile aynı statüde olması için vatandaşlığın dahi verildiği göz önünde bulundurulmalıdır.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Eğer Türkiye içinde yatırmınız yaptıysanız başvuru sürecini Vatandaşlık Kanunu kapsamında gerekli görülen evrakların toplanması, toplandıktan sonra ise ilgili devlet dairesinden başvurularn yapılması gerekiyor. Başvurunuz sırasında eksik evrak olması halinde 30 günlük ek süre verildiğini, eksikliğin giderilememesi halinde başvurunuzun iptal edileceğini unutmayın!

ÖNEMLİ EVRALAR NELER?

İStisnai yolla başvurusu yapmak istediğiniz sizden bazı evraklar istenecektir. Bunlardan önemli olanlar ise pasaportunuzun yeminli tercümesi, sağlık sigortası, ikamet belgesi vb. gibi evraları resmi kurumlar tarafından istenmektedir. Bu evraların temini sizin tarafınızdan sağlanmalıdır.

VATANDAŞLIK ALAN YABANCI SAYISI

  • One

Yıllara göre Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan yabancı sayısı.

Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan son değişikliğe göre, aşağıda belirtilen kişilerden biri olması halinde yabancılar, ilgili bakanlığın kararı ile kendisi, eşleri ve küçük veya bağımlı çocukları ile birlikte Türk vatandaşı olabilirler. 

 

İstisnai Yolla Türk Vatandaşlığı Edinme Şartları:

  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancının en az 500.000 ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı yaptığını,
  2. Mülkiyeti 3 yıl boyunca satılmayacağını belirten bir ek şerh ile birlikte tapuya tescil ettirerek en az 250.000 USD tutarında bir mülk/ev satın aldığını şartlara uygun olarak satın alan,
  3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yabancının en az 50 Türk çalışana/işçiye istihdam sağladığını tespit edilmesi halinde,
  4. BDDK tarafından yabancının Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara 3 yıl süreyle saklanması şartıyla en az 500.000 ABD Doları yatırması,
  5. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancının 3 yıl boyunca elinde tutulması koşuluyla en az 500.000 ABD Doları tutarında devlet borcu aracı satın aldığını tespit etmesi halinde,
  6. Sermaye Piyasası Kurulu yabancının en az 500.000 ABD Doları karşılığında özel sermaye veya gayrimenkul yatırım fonu hisseleri satın aldığını ve bu hisseleri 3 yıl boyunca elinde tuttuğunu tespit eder

ise ilgili bakanlıkları uygunluk belgeleri ile birlikte vatandaşlık almak için sürecin takip edilmesi gerekmektedir.

 

Vatandaşlık başvurusunun başlatılma sürecinden önce ikamet izni başvurusu yapmanız gerektiğini unutmamanız gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığı Almak Zor Mu?

Türkiye’de yatırım yaptıktan sonra vatandaşlı elde etmek zor mu sorusu herkesin aklına gelmektedir. Bu sorunun cevabı ise gerekli evrakları sunulmuş ve şartları sağladığınızı ispat edebiliyorsanız vatandaşlık almak çok basit.

Başvuruyu Avukat Dışında Biri Yapabilir Mi?

Başvuru sürecinde bireysel başvurularda şahsın kendisi başvuru yapabiliyorken, vekaleten başvurularda başvuruyu sadece avuktlar yapabilmektedir. Bu nedenle avukat olmayanların başvuru yapması mümkün değildir.

Hangi Yatırmları Yaparsam Türk Vatandaşı Olabilirim?

Türk Vatandaşlık Kanununa göre taşınmaz alımı, Ticari Yatırım, İş Makinesi Yatırımı, Gayrimenkul Yatırımı Fonu, Girişim Sermayesi Yatırm Fonu yatırmları ile de vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz.

Türk Vatandaşı Olmam Ne Kadar Zaman Alır?

Türk Vatandaşlığı başvurunuz ortalama 4 ay içinde sonuçlanacaktır. Ancak bu süreler içinde başvurunuzun sonuçlanması için evraların istenen şekilde, kanunda belirlenen şartlarn eksiksiz olara yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Türk Vatandaşı Olmam Ne Kadar Zaman Alır?

Türk Vatandaşlığı başvurunuz ortalama 4 ay içinde sonuçlanacaktır. Ancak bu süreler içinde başvurunuzun sonuçlanması için evraların istenen şekilde, kanunda belirlenen şartlarn eksiksiz olara yerine getirilmiş olması gerekmektedir.