Anonim Şirket Kurulumu

Hızlı İletişim

  Yardım Mı Lazım?

  Lütfen, bizimle iletişim kurmak için rahat hissedin, bir iş günü içinde size döneceğiz.

  info@legalter.net
  +90 (533) 399-3988

  Ticari şirketleri yöneten ana mevzuat 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’dur. Anonim şirket, Türk Ticaret Kanununda öngörülen şirket türlerinden sadece bir tanesidir. Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü Anonim Şirket, yerli ve yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği şirket türüdür. Bunun temel sebebi ise şirket hisselerinin halka arz edilebiliyor olması ve hisse devirlerini çok esnek ve katı kurallara tabi olmamasındandır.

  Anonim şirketler şirket ana sözleşmesi ile yönetilir. Anonim şirket ana sözleşmesi temel olarak şirket bilgilerini (ünvan, kayıtlı ofsi, hisse, sermaye vb.) ve kurumsal yönetim kuralları (yöneticiler, temsil şekilleri ve varsa ayrılmış konular) yer vermektedir.

  Genel bir kural olarak, bir anonim şirketin kurulması aşağıdaki belirtilen dışında herhangi bir düzenleyici veya resmi onay, izin ya da prosedüre tabi değildirler. Örnek vermek gerekirse bazı spesifik sektörler: Banka, enerji ve holding şirketleri gibi bazı alt başlıklarda resmi makamlardan izin ya da onay almak gerekmektedir. Anonim şirket kurulumu ticaret sicil gazetesi ve ticaret odası kayıtlarına uygun evrakların teslimi ile gerçekleşmektedir.

  ANONİM ŞİRKET KURULDUĞUNDA RESMİ BİR AVUKATINIZIN OLMASI GEREKMEKTEDİR.

  Anonim Şirket Kurulum Desteği!

  Ticari şirketler konusunda uzman kadromuz ile Anonim Şirket Kurulumlarnda sizlere hukuki anlamda en iyi desteği verebilme gayesi içindeyiz. Zira Anonim şirket kurulumu ortak sayısına ve müdür sayısına göre esas sözleşmesi hazırlanması ve yetki dağılımlarnın iyi belirlenmesi gereken bir alandır.

  360 Derece Yasal Danışmalık ile Tanışın!

  Ticari şirket daışmanlığı ile her alanda profesyonel desteklerimiz sizi en doğru adımlara atmaya yönlendirecek ve yabancı ülkede bilen bir partneriniz olacaktır. Ayrıca Anonim Şirket kurulduğunda resmi bir avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.

  Türkiye’de yatırım yapacak yabancıların ticari pazara girmeden önce yasal danışmanlık almaları, ileride çıabilecek muhtemeler zararları ve hatalar işin başında kontrol altına almanıza, muhtemel karlarınızdan zarar etmenizi önleyecektir.

  ANONİM ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI

  Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketler için ortak sayısında bir limite gitmemiştir. Buda demek oluyor ki Anonim Şirketin sayısız hissedarı olabilecektir. Belirtilmelidir,Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Anonim Şirket Hissedarı 500’den fazla ise halka açılmış sayılır. Ayrıca Anonim Şirketlerin hissedarları kişi ya da tüzel kişiler olabilir.  Hissedarların uyrukları üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır..

  ANONİM ŞİRKET YAPISI VE UNSURLARI

  • YÖNETİM KURULU

  Anonim şirket şirket hissedarları tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu en az bir Yönetim Kurulu üyesinden oluşmak zorundadır. Yönetim Kurulu üyesi ya da başkanı gerçek kişi ya da tüzel kişi olabilir. Tüzel kişiliğin yönetici seçilmesi halinde ilgili tüzel kişilik adına belirlene gerçek kişi yönetim kurulu başkanlığını üstlenmektedir. Yönetim Kurulu üyeliği için herhangi bir milliyet sınırlaması ya da şirket hissedarı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece yönetim kurulu üyesi yabancı bir kişi ise Vergi Dairesinden potansiyel vergi numarasına sahip olması gerekmektedir.

   

  • GENEL KURUL

  Genel kurul, pay sahiplerinden oluşmaktadır. Genel Kurul şirket hissedarlarının Anonim Şirket gidişatını ve yönetimi kontrol etmek için bir araya gelir ve kendi yetkileri kapsamında kararlar almaktadır. Genel Kurul daha çok karar alan, Yönetim Kurulu ise icra-i faaliyette bulunan bir organizmadır. Bu nedenle bazı özel kararlar vardır ki bu kararlar sadece Anonim Şirket Genel Kurulu tarafından karara bağlanabilmektedir. Örnek vermek gerekirse; yönetim kurulunu atamak, şirketin önemli ve değerli mal varlıklarını satmak, kar dağıtımlarını yapmak, şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapmak(bunlarla sınırlı değildir) gibi görevleri bulunmaktadır. Genel Kurul her yıl hesap döneminin kapanmasında 3 ay sonraya kadar toplanmak zorundadır.

  ANONİM ŞİRKET YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

  Türk Ticaret Kanunu Anonim şirket yönetiminde bireyleri şirkette ayrı tutmamakta ve şirketin mesuliyet ve sorumluluk bakımından bir ayrım yapmamıştır.  Şirketler ve bireyler aynı kurallara tabidir ve her ikisininde aynı kurallara uyması beklenmektedir.

   

  Anonim Şirket yöneticilerinin dikkat, özeni bağlılık, denetim ve sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu görevlerden bazıları yetki devri sonrasında da söz konusudur.

   

  Türk Ticaret Kanunu, yöneticilerin icrai eylemlerinde ve kararlarında Basiretli Tacir gibi davranmasını zorunlu kılmaktadır. Basiretli Tacir ilkesinin kriterleri bazı öznel ve nesnel kavramlardan oluşmaktadır.

   

  Öznel değerlendirme ölçütleri çoğunlukla performans odaklı değerlendirme kriterlerine sahiptir. Nesnel değerlendirmeler ise  şirket kar tabloları doğrultusunda değerlendirilip oluşturulmaktadır.

  ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ

  Anonim Şirket Hisse devir prosedürü, hamiline hisse senetlerinin mevcut olup olmamasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Herhangi bir hamiline hisse senedi verilmemişse bir dağıtım protokolünün yürütülmesi uygun olacaktır. Sertifikalar verildiyse, sadece hamiline yazılı pay belgelerinin teslimi, bu hisselerin devrine neden olurken, kayıtlı hisse senetlerinin devri için hem onaylama hem de teslim gereklidir. Yine de çoğu yatırımcı, taraflar arasındaki ticari ilişkiyi yönetmek ve düzenlemek için satın almaları müzakere etmeye ve imzalamaya daha eğilimli olmaktadırlar.

  Yasal Danışmanlık Kapsamları

  Türkiye ve Avrupa Birliği sınırları içerisinde özel hukuk alanında yasal danışmanlık ve avukalık hizmetlerinin sağlanması ve ayrıca yasal olarak davanızın değerlendirime çalışması yapılmaktadır. Yasal danışmanlık kapsamında doğru ve sonuç odaklı hizmetlerimiz ile daha hızlı geri dönüşler almanız amaçlanmaktadır.

  Uluslararası Ticaret Hukuku

  Türkiye ve yabancı ülkelere kayıtlı ticari şirketler ile yapılacak anlaşmaların ve ortaklıkların yönetilmesi, yasal danışmanlık ile hukuki bir zeminde ticari adımların atılması hedeflenmektedir.

  Ticari Şirketler Hukuku

  Local ve yurtdışı merkezli şirketlerin birleşmesi ve ortaklık süreçlerinin yönetilmesi, yabancı ve yerli şirketin birlikte farklı bir şirket kurması gibi vb. çalışma alanlarında yasal danışmanlık ve ayrıntılı süreç yönetimi yapılmaktadır.

  Miras Hukuku

  Türkiye içerisinde mülkü bulunan yabancıların vasiyetname yada miras dağılımı kararlarının tenifizi ile yasal mirasçılarına tapu devirlerinin sağlanması, dava sürecini takibi ile menkul ve gayrimenkul malların tapu tescilinin yapılmasını kapsamaktadır.

  Aile Hukuku

  Yurtdıındaki gerçekleşen boşanmaların ve velayet davalarının Türkiye’de tenfizi(Tanınması) ya da Türkiye’de yabancı uyruklu vatandaşların Aile Hukukundan kaynaklanan davaların açılması ve yasal süreçlerin takip edilmesi ve avukatlık hizmetlerini sunulmasıdır.

  Gayrimenkul Hukuku

  Gayrimenkulden kaynaklanan yasal uyuşmazlıklarda hukuki problem tespiti, yasal danışmnlık ve dava sürecinin takip edilerek mülkiyet hakkının korunması hizmeti sağlanmaktadır.

  Ceza Hukuku

  Türkiye’de yada yurtdışında bir Türk vatandaına karşı işlenen suçlardan dolayı, yetkili makanlamara suç duyurusunda bulunma ve ceza davalarının başlatlması ya da yurt dışında verilen hükümerin Türk Mahemelrince tanınması için yapılacak çalışmalar kapsamaktadır.
  YASAL ANALİZ

  YASAL ANALİZ

  Yasal danışmanlık almak istediğiniz alanda raporumuzu hazırayalım ve isteğinize göre dava sürcini takip edelim.

  DAVA TAKİBİ

  DAVA TAKİBİ

  Yasal danışmanlık analizinden sonra yasal makamlarda taleplerinizin gerçekleşmesi için gerekli tüm davaların açılmasını ve sonuçlandırılamsını yönetelim.