Limited Şirket Kurulumu

Hızlı İletişim

  Yardım Mı Lazım?

  Lütfen, bizimle iletişim kurmak için rahat hissedin, bir iş günü içinde size döneceğiz.

  info@legalter.net
  +90 (533) 399-3988

  Türkiye’deki bir diğer yaygın şirket türü ise Türk Ticaret Kanunu tarafından düzenlenen LİMİTED ŞİRKETLERDEN. Limited şirketler yapısal olarak anonim şirketlere çok benzese de, bazı prosedürler hisse devirleri gibi bazı alt başlıklarda birbirinden ayrılmakta ve daha fazla formalite gerektirir. Türk Ticaret Kanununda Limited şirketler için özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Bununla birlikte, bazı durumlarda tercih edilirler. Bir limited şirketin kurulmasına ilişkin kurallar, anonim bir şirket ile hemen hemen aynıdır, bazı spesifik sektörlerde (örn: finansal hizmetler sektörleri gibi) limited şirket olarak faaliyet gösterilemez. Ayrıca Limited şirketlerde vergisel sorumluklar konusunda sorumluluk müteselsil olarak müdür ve ortaklardadır. Anonim şirketlerde ise sadece yönetim kurulu ve kayıtlı ortaklardadır. Bir diğer önemli fark ise şirketin hizmet aldığı bir avukat bulunması zorunluy değildir.

  Genel bir kural olarak, bir LİMİTED ŞİRKET kurulması aşağıdaki belirtilen dışında herhangi bir düzenleyici veya resmi onay, izin ya da prosedüre tabi değildirler. Örnek vermek gerekirse bazı spesifik sektörler: Banka, enerji ve holding şirketleri gibi bazı alt başlıklarda resmi makamlardan izin ya da onay almak gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKET kurulumu ticaret sicil gazetesi ve ticaret odası kayıtlarına uygun evrakların teslimi ile gerçekleşmektedir.

  LİMİTED ŞİRKET KURULUMUNDA AVUKAT'A GEREK VAR MI?

  Limited Şirket Kurulum Desteği?

  Ticari şirketler konusunda uzman kadromuz ile limited Şirket Kurulumlarnda sizlere hukuki anlamda en iyi desteği verebilme gayesi içindeyiz. Zira limited şirket kurulumu ortak sayısına ve müdür sayısına göre esas sözleşmesi hazırlanması ve yetki dağılımlarnın iyi belirlenmesi gereken bir alandır.

  360 Derece Yasal Danışmalık ile Tanışın!

  Ticari şirket daışmanlığı ile her alanda profesyonel desteklerimiz sizi en doğru adımlara atmaya yönlendirecek ve yabancı bir ülkede bilen bir partneriniz olacak.

  Türkiye’de yatırım yapacak yabancıların ticari pazara girmeden önce yasal danışmanlık almaları, ileride çıabilecek muhtemeler zararları ve hatalar işin başında kontrol altına almanıza, muhtemel karlarınızdan zarar etmenizi önleyecektir.

  LİMİTED ŞİRKET HİSSE YAPISI

  Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirketlere asgari 10.000 TL sermaye yatırımı (bir limited şirket olarak faaliyet gösterilmesine izin verilen belirli sektörlerde minimum sermaye gereksinimlerine tabidir) ile kurulabilmektedir. Kayıtlı hissedar sistemi, limited şirketler için bir seçenek değildir. Sadece ana sermaye sistemini benimseyebilirler. Sermayenin nakdi veya ayni katkısını düzenleyen kurallar, mevduat ve ödeme şartları sermaye payının %25’i peşin kalan sermaye ise 24 ay içinde şirket hesaplarına yatırılmalıdır.

   

  Limited Şirket Hisse ve Hisse Senetleri: Bir limited şirketin hisse senetleri, nominal değeri en az 25 TL veya katları olan (yani 50 TL, 100 TL vb.) hisseye bölünebilmektedir. Limited şirketler sadece kayıtlı hissedardan oluşmakta ve hamiline hisse senedi ile hisse devri yapılamamaktadır. Limited Şirket hisse devirleri bazı resmi procedüre sahiptir. Limited şirket genel kurulunda karar alınması, noterde hisse devri yapılması ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanması gibi zorunluluklar bulunmaktadır.

  LİMİTED ŞİRKET ORGANLARI

  Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirketlere asgari 10.000 TL sermaye yatırımı (bir limited şirket olarak faaliyet gösterilmesine izin verilen belirli sektörlerde minimum sermaye gereksinimlerine tabidir) ile kurulabilmektedir. Kayıtlı hissedar sistemi, limited şirketler için bir seçenek değildir. Sadece ana sermaye sistemini benimseyebilirler. Sermayenin nakdi veya ayni katkısını düzenleyen kurallar, mevduat ve ödeme şartları sermaye payının %25’i peşin kalan sermaye ise 24 ay içinde şirket hesaplarına yatırılmalıdır.

   

  Limited Şirket Hisse ve Hisse Senetleri: Bir limited şirketin hisse senetleri, nominal değeri en az 25 TL veya katları olan (yani 50 TL, 100 TL vb.) hisseye bölünebilmektedir. Limited şirketler sadece kayıtlı hissedardan oluşmakta ve hamiline hisse senedi ile hisse devri yapılamamaktadır. Limited Şirket hisse devirleri bazı resmi procedüre sahiptir. Limited şirket genel kurulunda karar alınması, noterde hisse devri yapılması ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanması gibi zorunluluklar bulunmaktadır.

  LİMİTED ŞİRKET ORGANLARI

  Bir limited şirket, hissedarlar tarafından atanan bir veya daha fazla müdür tarafından yönetilir ve temsil edilir. Birden fazla yönetici varsa, Türk Ticaret Kanunu’na göre bir müdürler/yönetim kurulu vardır. Anonim şirketlerden farklı olarak, müdürlerden/yöneticilerden en az birinin de hissedarı olması gerekir. Yöneticilerin uyruğu konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur, ancak herhangi bir müdürün yabancı uyruklu olması durumunda Türkiye’de kendileri için vergi kimlik numarası alınmalıdır. .

   

  Yöneticilerin sınırsız bir süre için atanabilmeleri dışında, diğerlerinin yanı sıra yöneticilerin atanması, yükümlülükleri, görevlerin devri ve elektronik toplantılara ilişkin kurallar anonim şirketin kuralları ile aynıdır. Toplantı nisabı (bir yönetim kurulu olması durumunda) da aynıdır, ancak anonim şirketlerden farklı olarak, bir kilitlenme durumunda yönetim kurulu başkanı oy kullanır.

   

  • GENEL KURUL

  Genel kurul, pay sahiplerinden oluşmaktadır. Genel Kurul şirket hissedarlarının Limited Şirket gidişatını ve yönetimi kontrol etmek için bir araya gelirek kendi yetkileri kapsamında kararlar almaktadır. Genel Kurul daha çok karar alan, Yönetim Kurulu ise icra-i faaliyette bulunan bir organizmadır. Bu nedenle bazı özel kararlar vardır ki bu kararlar sadece Limited Şirket Genel Kurulu tarafından karara bağlanabilmektedir. Örnek vermek gerekirse; yönetim kurulunu atamak, şirketin önemli ve değerli mal varlıklarını satmak, kar dağıtımlarını yapmak, şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapmak(bunlarla sınırlı değildir) gibi görevleri bulunmaktadır. Genel Kurul her yıl hesap döneminin kapanmasında 3 ay sonraya kadar toplanmak zorundadır.

  LİMİTED ŞİRKET YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

  Türk Ticaret Kanunu Limited şirket yönetiminde bireyleri şirkette ayrı tutmamakta ve şirketin mesuliyet ve sorumluluk bakımından bir ayrım yapmamıştır.  Şirketler ve bireyler aynı kurallara tabidir ve her ikisininde aynı kurallara uyması beklenmektedir.

   

  Anonim Şirket yöneticilerinin dikkat, özen, bağlılık, denetim ve sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu görevlerden bazıları yetki devri sonrasında da söz konusudur.

   

  Türk Ticaret Kanunu, yöneticilerin icrai eylemlerinde ve kararlarında Basiretli Tacir gibi davranmasını zorunlu kılmaktadır. Basiretli Tacir ilkesinin kriterleri bazı öznel ve nesnel kavramlardan oluşmaktadır.

   

  Öznel değerlendirme ölçütleri çoğunlukla performans odaklı değerlendirme kriterlerine sahiptir. Nesnel değerlendirmeler ise  şirket kar tabloları doğrultusunda değerlendirilip oluşturulmaktadır.

  Sık Sorulan Sorular

  Türkiye'de Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Evrakları Neler?

  Yabancılar Türkiye’de Limited Şirket kurmak istediklerinde,

  1. Pasaport Sureti,
  2. Şirket Ana Sözleşmesi,
  3. Ticaret Odası Başvuru Formu,
  4. TOBB başvuru formu,
  5. Sermaye tutarının bankaya yatırılması,
  6. Şirker Merkezi ve Müdürü bildirim yazısı

  gibi evrakların Ticaret odası üzerinden teslim edilmesi ve şriketin kurulması gerekmektedir.

  Limited Şirket Müdürü Yabancı Olabilir Mi?

  Türkiye’de çalışma izni olan herkes kurduğu şirketin müdürü olabilir. Ancak çalışma izni sürelerini takip etmeli ve çalışma izni süreleri bitmeden yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

  Türkiye'de Limnited Şirket Tasfiyesi Nasıl Olur?

  Türkiye’de şirketiniz var ve tasfiye etmek istediğinizde şirketin demirbaşlarının satılması, botçlarının kaptılması, vergi borcunun olmaması, şirket kar elde ettiyse karın dağıtımı vb. gibi şirket varlıklarnın tasfiyesinden sonra şirketi kapatabilirsiniz.

  Türkiye'de Limited Şirket Kurabilir Miyim?

  Türkiye içerisinde limited şirket kurulması mümkündür. Ancak bazı noktalar var ki dikkat edilmesi gerekir. Örn: Şirket Müdürlüğü, Şirket Esas Sözleşmesi, Sermaye yapısı, tescil ve ilanlar.

  Türk Ticaret Kanununda Limited Şirket!

  Türk Ticaret Kanununda Limited Şirketler özel olara düzenlenmemiştir. Limited şirketlerle ilgili uygulama Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirket hükümlerinden kıyasla ortaya çıkmaktadır.

  Limited Şirket Kurduğumda Sorumluluklarım Neler?

  Limited Şirketlerde sıralı ama müteselsil sorumluluk bulunmaktadır. Şirket örnek vermek gerekirse ticari borçlarından sadece şirket tüzel kişiliği sorumludur. Ancak kamu alacaklarında durum biraz fakrlılık göstermektedir. 3 Aşamalı sorumluluk vardır. Birinice aşamada şirketin sorumluluğu, 2. aşamada şirket müdürlerinin sorumluluğu, son olarak şirket ortaklarının sorumluluğu bulunmaktadır. Her aşama tahsilatın yapılamaması halinde ilerler ve müteselsil sorumluluk hükümleri uygulanır.

  Limited Şirket Kurulum Masrafı Ne Kadar?

  Limited şirket kurulum masrafları bir kaç kalemde açıklamak gerekirse,

  1. Noter Masrafları
  2. Ticaret Odası Masrafları
  3. Ticaret Sicil Gazetesi Masrafları
  4. Muhasebeciye ödenecek bedel

  olarak karşımıza çıkmaktadır.