Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Uygulanması ve Tanıma-Tenfiz Kurumu

foreign court decisions

Günümüz şartlarında herkesin yakında şahit olduğu gereklerden biri ise artık ülkelerin sınırları içinde kalıp sadece kendi düzenlerini kurma istekleri karşılıksız kalmakta ve artık her ülke birbirinden etkilenmekte, bu doğrultuda ortak zemin oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bunlardan biri ise her ülkenin kendine münhasır yetkilerini kullanarak, bir diğer anlatımla egemenlik haklarını kullanarak verdiği mahkeme kararlarının da yabancı ülkelerde uygulanabilmesi, icra edilebilmesinin sağlanmasıdır. Formel olarak vatandaş olmanın yanında, adalete olan ihtiyaç vatandaşlık bağından gelmemekte, dünya üzerinde yaşayan her birey için temel bir gereksinimi ifade etmektedir.

Bu nedenle çok uluslu şirketler, doğduğu büyüdüğü ya da yaşadığı ülkelerin birbirinden farklılık gösterdiği, sonuç olarak haksız fiile karşı elde edilen hukuki kazanımların, zarara uğrayanın tek bir ülke ile sınırlı kalacak şekilde uygulanabilmesi hakkaniyete uygun olmayacak, haksız fiile uğrayan kişi, bir ülke içinde hakkını elde etmiş iken, farklı bir yabancı ülkede hakkını elde etmekte mağduriyet yaşamaktadır.

Hak kayıplarının önlenmesi ve yabancı mahkemelerin ve tahkim merkezlerinin Türkiye’de kabul edilmesi, yabancı mahkeme kararları doğrultusunda haksız fiilden doğan zararın tazmini için hukuk sistemimizde TANIMA-TENFİZ kurumu inşaa edilmiştir.

Tanıma-Tenfiz ile yabancı mahkemelerinden alınan bir karar ile Türkiye’ de iki şekilde etki sonu elde edebilirsiniz. Bunlardan biri; yabancı mahkeme kararı Türkiye’ de kesin delil etkisi doğurabilir. Bu durum için bu kararın Türk Mahkemelerince ‘tanınması’ gerekmektedir. Diğeri ise; yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de kesin hüküm niteliği doğurmasıdır. Bunun için ise ilgili kararın Türk Mahkemelerince ‘tenfiz’ edilmesi gerekmektedir. 

Tanıma halinde yabancı mahkemelerde alınan kararın icrai özelliği söz konusu olmazken, tenfiz halinde yabancı mahkeme kararları Türkiye’de icra edilebilirlik özelliği kazanmaktadır. Yani yabancı mahkeme tarafından verilen bir kararın Türkiye’de icra edilebilmesi, bir diğer anlatımla yabancı mahkeme kararına göre Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hakkınızı talep edebilmeniz için Türk Mahkemelerinden ‘Tenfiz Kararı’ alınmalıdır.

Daha detaylı bilgi almak için Lütfen İletişime geçin!

Hızlı ve Güvenilir Hizmet!

Tanıma Tenfiz kurumu ile yabancı mahkeme kararlarının Türkiye de uygulanması!

Miras Hukuku

Tanıma Tenfiz ile yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de Uygulaması!

Daha Fazlası

TANIMA TENFİZ DAVALARININ ŞARTLARI NELERDİR?

  1. Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilmiş olan bir ilâm olması gerekmektedir. Mahkeme kararları haricinde şartları taşıması halinde hakem kararları için de tanıma tenfiz davası açılabilir. Bunlar haricinde başka bir karar için bu yola başvurulamaz
  2. Kararın hukuk davalarının kapsamında olması gerekir, yani medeni veya ticari vs. gibi konularda olması gerekmektedir. Boşanma kararlarının tanınması, en fazla başvuru konusu edilen konuların başında gelmektedir. Şirketler veya kişilerin aralarında ticari ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları da bu kapsamda yer alacaktır
  3. Yabancı mahkeme kararının, kararı veren mahkemenin tabi olduğu devlet kanunlarına göre kesinleşmiş olması gerekmektedir. Bu durum için, kararı veren yabancı mahkemeden ilâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belgeye yer verilmiş olması gerekmektedir.  
  4. Yabancı mahkemelerde verilen karar Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine giren konularda olmaması gerekmektedir. 
  5. Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararın kamu düzenine aykırı olmaması gerekir. 

Yabancı ülke mahkemelerinin Türkiye’de tenfizi için ayrıca hükmü veren mahkemenin bağlı olduğu devlet ile Türkiye arasında karşılıklı olarak birbirlerinin mahkeme kararlarının tanıyacaklarına dair aralarında bir anlaşmanın olması gerekir. Ya da o devletin kanunlarında Türkiye’de verilen kararların da tanındığına dair buna imkân veren düzenlemelerin olması gerekmektedir. Bu şekilde karşılıklılık şartı yalnızca tenfiz halinde zorunlu olup tanıma kararında böyle bir şart bulunmamaktadır. Tanıma kararının verilebilmesi için ‘karşılıklılık’ şartının varlığı aranmamıştır. 

Tanıma-Tenfiz davalarında bir diğer önemli husus ise yabancı mahkeme kararlarında aleyhine karar verilen kişinin savunma hakkına riayet edilip edilmediği, aleyhine karar verilen kişinin savunma hakkını etkin ve etkili olarak kullanıp kullanamadığıdır. Savunma hakkının kullandırılmış olması gerekmektedir. Aksi halde Türk Hukukunda Savunma hakkı, üst düzeyde korunan haklardan birisi olup yabancı mahkeme kararlarında bu durumun dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğidir. 

TANIMA TENFİZ DAVALARI HANGİ MAHKEMELERDE AÇILIR?

Tanıma- Tenfiz davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ancak Ticari davaların Tanıma Tenfizinde Asliye Ticaret Mahkemeleri görevlidir. Boşanma davalarının tanıma tenfizinde ise Aile Mahkemeleri görevlidir. 

Yetkili mahkeme ise kendisine tanıma tenfiz davası açılan kişinin Türkiye’ de yerleşim yerinin bulunması halinde dava onun yerleşim yerinde açılmalıdır. Ancak kendisine tanıma tenfiz açılacak kişinin Türkiye’ de yerleşim yerinin olmaması halinde İstanbul, Ankara veya İzmir Mahkemelerinden birinde dava açılabilir. 

Türkiye’ de bu davalara en çok konu edilen davalar çoğunluklu olarak boşanma davaları olup bu konu ile ilgili yazımızı da buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. (Buraya kısmına tıkladığı zaman o sayfaya yönlendirilsin.)

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE UYGULANABİLMESİ İÇİN AÇILACAK OLAN TANIMA TENFİZ DAVALARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Tanıma tenfiz davalarında mahkeme tarafından esasa girilmeden, HMK kapsamında usul incelemesi yapılmakta ve usuli anlamda ise tahdidi olarak belirlenen şartların varlığı aranmaktadır. 

Mahkemeye başvurulduğu zaman belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’ de uygulanması için açılması gereken tanıma tenfiz davalarında yukarıda belirtilen şartların varlığı halinde aşağıdaki belgelerle beraber dava açılması gerekmektedir. 

Gerekli belgeler;

1) Yabancı mahkeme kararının aslı ve yeminli tercüman tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş ve Noter tarafından da onaylanmış hali.

2) Kararın kesinleştiğine dair kesinleşme şerhi ya da bu konu hakkında bilgilendirici bir belge. 

3) Tanıma tenfize konu edilecek yabancı mahkeme kararı için Apostille şerhi alınması.

4) Pasaport ve Nüfus Cüzdan fotokopisi

5) Eğer avukatla temsil edilecek iseniz, tanıma tenfize uygun düzenlenen vekaletname.

TANIMA TENFİZ DAVALARI İÇİN AVUKATA VEKALETNAME NASIL ÇIKARILIR?

Tanıma tenfiz davalarında ki süreçlerin bir avukat tarafından takip edilebilmesi için Türkiye’ de bir avukata, vekaletname çıkarılması gerekmektedir. Vekaletnameyi çıkaracak olan kişi eğer yurtdışında ise ve Türk Konsolosluğuna gitme imkanı varsa bu durumda vekaletname çıkarma işlemi çok kolaydır. Kişinin ilgili konsolosluktan randevu alması halinde randevu zamanı ve saatinde orada bulunarak vekaletname çıkarılabilir. 

Vekaletnameyi çıkaracak olan kişi Türkçe bilmiyorsa Yeminli Tercüman da bulundurulması gerekmektedir. Bu husus ilgili konsolosluğa bildirilmesi halinde konsolosluk görevlileri Yeminli Tercüman noktasında yardımcı olacaklardır. 

Kişinin Türk Konsolosluğundan vekaletname çıkarma imkanının bulunmaması halinde, bulunduğu ülkedeki vekaletname düzenleme yetkisine sahip yerden vekaletname çıkarması gerekmektedir. Ayrıca bu vekaletnameye Apostille şerhi de koyulması gerekmektedir. Bu işlemler yapıldıktan sonra yabancı dilde düzenlenen vekaletnamenin Yeminli Tercüman vasıtasıyla çevirisi yapılarak Noterlikçe onaylanması gerekmektedir. 

Vekaletnamenin çıkarıldığı ülke Apostille şerhinin uygulandığı ülkelerden değilse bu durumda belgelerin Konsolosluk vasıtasıyla onaylatıldıktan sonra Yeminli Tercüman vasıtasıyla çevrilerek, Noter onaylı olmalıdır. 

Görüldüğü üzere Türk Konsolosluğu aracılığı ile vekaletname çok daha kolay ve pratik bir yol olup beraber çalıştığımız müvekkillerimize daha çok Türk Konsolosluk veya Büyükelçiliği vasıtasıyla tarafımıza vekaletname çıkarılmasını tavsiye etmekteyiz. 

Tanıma ve tenfiz davalarında avukata verilecek vekaletnamede mutlaka tanıma ve tenfiz davası açma, takip etme yetkisi verilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, detaylı bilgi için tarafımıza ulaşarak, söz konusu kararın Türkiye’ de uygulanabilirliğine yönelik gerekli işlemlerin yapılması noktasında beraber çalıştığımız, alanında uzman avukatlarla ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket edilmektedir. Bize ulaşmanız halinde en kısa süre içerisinde işlemlerinize başlanacaktır. Bize buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.