Legalter

Home Yatırım Danışmanlığı Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Hızlı İletişim

  Yardım Mı Lazım?

  Lütfen, bizimle iletişim kurmak için rahat hissedin, bir iş günü içinde size döneceğiz.

  info@legalter.net
  +90 (533) 399-3988

  Türkiye'de Gayrimenkul Yatırımı

  Türkiye son 20 yıl içerisinde küreselleşme ve ekonomik refah seviyesindeki artış nedeniyle dış yatırmlara açık hale gelmiştir. Yabancı yatırımcılarında bunun farkında olması nedeniyle Türkiye yakın coğrafyası içeriisnde yatırım merkezi haline gelmiştir. Yatırım merkezinin getirdiği belli başlı destek ve karlar bulunmaktadır.

  Yabancı yatırımcıları gösterdiği rağbet nedeniyle Türkiye Yatırımın merkezi olmuştur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti devleti yatırımcıların daha fazla rağbet göstermesi adına teşvikler sağlamkatadır. Bu teşvikler kapsamında yatırımcılara vergi muafiyeti, vatandaşlık, alan temini, makine alımlarına destek ve çalışanların sosyal sigorta masraflarının azaltılması adına teşvikler sağlanmaktadır.

  Türkiye’de yatırımların merkezi dikkate alındığında Gayrimenkul alım miktarları göze çarpmaktadır. Yatırm rakamları dikkate alındığında gayrimenkullerde ev/konut alımı 1. sırada yer almaktadır. Sonrasın da ticari alan ve arazi alımları dikkati çekmektedir.

  Türkiye'de Ev/Konut Yatırımı

  Türkiye'de Yatırım İle Vatandaşlık

  Son zamanların trendlerinden olan yatırım karşılığı vatandaşlık zincirinde Türkiye yatırım miktarlarından indirim ile dikkat çekmektedir.

  Yatırım İçin Vergi Teşvikleri

  Türkiye içeriisnde alınan vergiler ve vergi oranları dikate alındığında Türkiye verig cenneti sayılabilecek bir konumdadır.

  Legalter bünyesinde tek gayret ve amacımız, yatırımcıların Türkiye içerisindeki yatırmlarında doğru adımlar atması, risk paylarını neredeyse sıfıra indirmektir. Bu nedenle yatırmlarınızdan zarar etmemniz için destek almanızı tavsiye ederiz.

  Türkiye'de Ev/Konut Gayirmenkul Yatırm Süreci!

  Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yaptığınızı gösterenresmi belge tapu müdürlüklerince düzenlenip adınıza tescil edilen tapu kayıt belgesidir.

   

  Mülkün devir sadece ve sadece Tapu Müdürlüğü nezdinde gerçekleşebilir. Bu yapılandırma Noterler tarafından yapılan sözleşmeler gayirmenkulün satın almak veya el değiştirmesini sağlamaz. Noterlerde sadece satış vaadi sözleşmesi yapılmaktadır. Mülkün kendi başına devredilen sağlamaz. Sadece durumin devri için bir kanıtlanmıştır ki bu durum adli makamlar nezdinde kesin delil olarak değerlendirilmesidir. Açıkça ifade etmek gerekirse söz konusu mülk bu tür araçlar içindir el değiştirmez.

   

  Söz konusu mülkün satışını engelleyecek ipotek, rehin, haciz ve benzeri kısıtlamalar gibi mahrumiyetler nedeniyle zarar uğramamak için, ilgili tapu sicil müdürlüğünde satın alma süreci başlatılmaktadır.

   

  Yabancı uyruklu bölgelerde Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri için ön koşul olarak oturma iznine sahip olmaları bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de mülk edinen yabancılara 6458 içindir Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yenilenebilir kısa süreli oturma izni verilmektedir.

   

  Mülk sahibi ile birlikte Türkiye’de gayrimenkul edinmeyi amaçlayan gerçek veya tüzel kişilik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekir.

   

  Yerel Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne (PDPC) başvuruda bulunmalıdır. PDPC’den olumlu yanıt ver sonra sonra Tapu Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Bu şirketler şahsen, posta veya e-posta yoluyla seçeneklerurabilirler.

   

  Türkiye’de “yabancı” terimi gayrimenkul edinimi açısından üç kategori altında tanımlanmaktadır:

  Yabancı gerçek kişiler

  Yabancı tüzel kişiler

  Yabancı sermayeli Türk şirketleri

   

  Tapu siciline ilişkin 2644 sayılı Kanunun 35. Maddesi yabancı gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul edinmesine ilişkin hükümler getirmektedir. 36. madde yabancı sermayeli şirketlere ilişkin hükümler getirmektedir.

   

  Yabancı Uyruklu yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi mümkün olan ülkeler kapsamında olması halinde, gerekli görüldüğü takdirde Bakanlar Kurulu tarafından ek olarak özel şartlarda belirlenebilir.

  HİZMETLERİMİZ

  • Arsa Alım Süreci
  • Villa Alım Süreci
  • Gayrimenkul Alımı
  • Ticarı Alan Alımı

  • Residence Alımı
  • Fabrika Alımı
  • Çiftlik Alımı

  Yasal Danışmanlık Kapsamları

  Gayrimenkul konusunda alan ve taşınmaz türü fark etmeden yatırmların yönetilmesi konusunda desteklerimiz sunulmaktadır.

  Hizmet Kapsamına Neler Giriyor?

  Türkiye ve yabancı ülkelere kayıtlı ticari şirketler ile yapılacak anlaşmaların ve ortaklıkların yönetilmesi, yasal danışmanlık ile hukuki bir zeminde ticari adımların atılması hedeflenmektedir. Taşınmaz alım sürecinin sonuçlandırılması, satın alma sonrasında taşınmazınızı en doğru şekilde değerlendirmek için çaba sarf etmekteyiz.

  Yabancılar Türkiye'den Ev Alabilir Mi?

  Türkiye’de yabancıların gayirmenkul alım süreci neredeyse Türk Vatandaşları ile ayhı sürede sonlandırılmaktıdır. Bu nedenle taşınmaz alım süreci evrakların hazırlanması ile birlikte 1 hafta gibi bir sürede sonlandırılmaktadır.

  Türkiye'de Gayrimenkul Yatırımı Karlı Mı?

  Türkiye’de gayrimenkulller ortalama %12 her yıl değer kazanmaktadır. Ancak emalk piyasasında reel değer artışı %20 civarıdır. Ayrıca lokasyonun önemi ve yatırımların yönelişi değer artışlarına doğrudan etki etmektedir.

  Gayrimenkullerim Çocuklarma Miras Kalır Mı?

  Türkiye’de bir gayirmenkulünüz bulunuyorsa bu Türk Miras Hukuk sistemine göre mirasçılarınız arasında bölüşülecektir. Bu paylaşım. Sağ kalan Ese 1/4, 3/4 çocuklara kalmaktadır. Mirasçılık derecelerine göre oranlar değişmetkedir.

  Gayrimenkul Hukuku

  Gayrimenkulden kaynaklanan yasal uyuşmazlıklarda hukuki problem tespiti, yasal danışmnlık ve dava sürecinin takip edilerek mülkiyet hakkının korunması hizmeti sağlanmaktadır.

  Türkiye'de Ev Mi, Ofis Mi Almak Karlı?

  Türkiye içerisinde genel bir kanı vardır ki ticari alanların kiralanması ve geliri, yaşam alanlarından her zaman daha karlıdır. Anca riski de ona göre biraz daha fazladır.

  Tapu Devri Yapılmadan Önce Nekler Yapmalıyım?

  Tapu devrinden önce potansiyel kimlik numarası ve banka hesabı açmanız gerekmektedir.