Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa Dönem İkamet İzni: 3 ile 12 ay arası
Kimler Başvurabilir: Yasal yollar ile Türkiye’de bulunanlar.
Ekonomik Gelir Düzeyi: Alt sınır asgari ücret
Sağlık Durumu: Kamu sağlığını etkileyecek hastalık bulunmaması.

Kısa Dönem İkamet İzni(3 ile 12 ay arası) için başvuru yapacak yabancıların Türkiye’de ikamet izni alması hiçte zor bir süreç değildir. Önemli bir kaç detay vardır ki ikamet izni sürecinizi daha kolaylaştıraca ve izni alamanızı sağlayacaktır. Başvuru yapmak isteyen yabancıların Türkiye sınırları içerisine resmi yollardan girmiş olmalı ve yasal kalma sürelerinin bitmemiş olması gerekmektedir.

 

Yasal süresi içinde olmayan ya da resmi yollardan Türkiye’ye girmeyen yabancıların ikamet izni başvurusu yapabilmeleri için ülke sınırlar içerisşnden çıkıp yasal yollardan tekrar ülkeye girmeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise ülke sınırlar içerisine yasal yollardan girmeyip, polsi tarafından geri gönderme merkeziyle depor tedildiğinizde Türkiye size karşı belli sınırlandırmalar uygulamakta ve bir süreliğine ülkeye giriş yasağı koymaktadır. Bu nedenle yasal yollar ile Türkiye içinde bulunmanız ve süresi içinde ikamet izni için başvuru yapmanız önem arz etmektedir. Başvurunuz sonuçlanana kadar ülkede yasal olarak kalabileceğinizi de unutmayın.

İkamet İzni Başvurusunu Nasıl Yapabilir?

İkamet izni başvurusunu ilgili kamu kuruluşunun web sayfasından kendizniz yapabilirsiniz. Bu başvurnuzda size bir taım sorular sorulmakta ve verdiğiniz cevapları evralarıyla ispatlamanız istenmektedir. Bu nedenle beyan ettiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olmanız önem arz etmektedir.

İkamet İzni Başvurusunu Kendim Yapabilir Miyim?

İkamet izni başvurularını kendiniz ya da vekalet verdiğiniz avukatlar kanalıyla yapabilirsiniz. Göç İdareleri başvurucunun kendisi ya da avukat kanalıyla yapılmayan başvuruları dikkate almamakta ve reddetmektedir.


  İkamet İzni Başvurusunu Kendim Yapabilir Miyim?

  Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları zorunludur.

   

  Yabancılar için Kısa Dönem İkamet/Oturum İzni Nasıl Yapılır?

   

  Kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancıların, öğrenci olarak ikamet edecekler, turistik olarak ikamet edecekler, aile ikamet izni ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların, e-ikamet sisteminden yapılan başvurunun ardından aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Kısa dönem oturma izinleri kural olarak en fazla ikişer yıllık süreyle verilmektedir. Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybetmektedir.​​​ Oturma izni kural olarak en fazla 2 yıllık verilsede uygulamada en fazla 1 yıllığına verilmektedir.

   

  Kısa Dönem İkamet/Oturum İzni İlk Başvuru Nasıl Yapılır?

  • Oturma izni başvuru form​u doldurulması gerekmektedir(Başvuru formunda yazılan bilgilerin doğru olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.).
  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve noter onaylı bir nüshası,
  • Dört adet biyometrik fotoğraf fotoğrafın hazır edilmesi
  • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan edilecek evraklar)Kredi kartı, banka hesaplarının dökümleri, kira gelirleri)
  • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren tapu ve benzeri belgeler*
  • Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
   • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge
   • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi​
   • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge​
   • ​Özel sağlık sigortası

   

  Kısa Dönem İkamet/Oturum İzni Uzatma Başvurusu ve Evrakları?

  Oturma izni uzatma başvuruları, oturma izni süresinin bitiminden 60 gün öncesinde  ve her koşulda oturma izni süresi dolmadan önce ilgili kuruluşa yapılmalıdır.

   

  Uzatma başvuruları E-ikamet sistemi üzerinden uzatma başvurusu seçeneği üzerinden ikamet/oturum izni için başvurunun yapılması gerekmektedir. Tamamlanan başvuru ve gerekli belgelerin randevu tarihi ya da süresi içinde ilgili kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

   

  • Oturma/ikamet izni başvuru formunun doldurulması
  • Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı nüshası​
  • Dört adet biyometrik fotoğraf
  • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
  • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
  • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
  • Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
   • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge
   • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
   • ​Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

  ​​* Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar için gerekmektedir.

  ** Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancılar için gerekmektedir.

   

  Yabancılar İçin Uzun Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

  Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz oturma izniyle kalmış olan yabancıların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:​

   

  Uzun Dönem İkamet İzni Başvurusu Evrakları Neler?

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve nüshası
  • Önceki oturma izni belgesinin fotokopisi
  • Dört adet biyometrik fotoğraf
  • Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
  • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
  • Adli sicil kaydı
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
   • ​İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge​
   • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
   • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
   • En az bir yıl süreli özel sağlık sigortası​

   

  *Uzun dönem oturma izinleri, süresiz olarak düzenlendiğinden uzatma başvurusu yapılmamaktadır.​

  İkamet İzni Başvurusu Kaç Paraya Mal Olur?

  İkamet İzni Başvuruları her ülke vatandaşına göre farklılık göstermektedir. Ancak sağlık sigortaları, başvuru ücreti, vize ücreti vb gibi sarf giderleriniz dikkate alındığında 750 TL civarında başvuru masrafınız olacaktır.

  Türkiye'de Nasıl İkamet İzni Alabilirim?

  Başvuru yapacak yabancıların öncelikli olarak kısa dönem ikamet izni için başvuru formunu dolmuş olması, kalacağı süreyi kapsayacak şekilde maddi gelirinin olması, konaklama yapacağı yerin belli olması ve kamu sağlığını etkiyecek bir sağlık probleminin olmaması halinde ikamet iznine başvuru hakkınız bulunmaktadır.

  İkamet İzni Başvurum için Hesabımda Ne Kadar Para olmalı?

  Resmi kamu kurumları ikamet izni başvurularında yabancıların kalmayı talep ettikleri süreler içerisinde kendisini idame ettirecek maddi gelirlerinin olup olmadığını kontrol eder. Ayrıca başvuruculara maddi gelirlerini ispat etmesini de ister. Kalmak istediğiniz her ay için asgari ücret tutarında maddi gelirinizin olması gerekmektedir.

  İkamet İzni Başvuru Sürecinde Türkiye'de Kalabilir Miyim?

  İkamet izni başvurunuzu yaptıktan sonra başvurunuz kabul veya reddedilene kadar Türkiye’de yasal olarak kalabilirsiniz. Başvurunuzun reddedilmesi herşeyin bittiği anlamına gelmemektedir. Dava açma hakkınız bulunmaktadır.

  İkamet İzni Almam Ne Kadar Sürer?

  İkamet izni çin başvurunuzu yaptıktan sonra ortalama 40 50 gün sonrasına randevu günü verilmektedir. Randevu sürecinden sonra evralarınız tam ve eksiksiz ise başvurunuz değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuru sürecinizin sonuçlanmasıda ortalam 30 gün sürmektedir.

  İkamet Başvurusunu Konsolosluktan Yapabilir Miyim?

  Halhazırda yurt dışında iseniz Türk Konsolosluklar üzerinden de ikamet izni başvurularınızı yapabilirsiniz.

  İkamet İzin Başvurumu Türkiye'de Yapabilir Miyim?

  Türkiye’de yasal olarak bulunma süreniz içerisinde başvurunuzu yapabilir ve başvurunuz sonuçlanana kadar yasal olarak Türkiye’de kalabilirsiniz.

  Çocuklarm İçinde İkamet İzni Almam Gerekir Mi?

  Ergin olamayan çocuklarnızın sizinle birlikte ikamet izni alması mümkündür ama başvuru formunuzda belirtmeniz gerekmektedir. Eşler ayrı ise Türkiye’ye yerleşmeyecek olan eşin meuvafakati arancaktır.