Türkiye’de Covid-19 Sonrası Finansal Destekler

Çin’in Wuhan şehrinde ilk kez 12 Aralık 2019’da tespit edilen yeni bir tür coronavirüs olan Covid-19, küresel bir pandemiye neden oldu ve an itibariyle, dünya çapında 2.8 milyondan fazla insanı enfekte etti ve neredeyse tüm ülkelere hızla yayılıyor.

Legalter, salgın nedeniyle hayatını kaybeden insanlara başşağlığı diliyor ve hasta olan kişilere de an kısa sürede şifa diliyoruz.

Türkiye’nin son 20 yıl içerisinde gerçekleştrimiş olduğu ekonomik ivmelenmenin yanı sıra sağlık alanında da bir çok yatırım gerçekleştirmiş ve yazımız öncesinde ve sonrasında Şehir Hastaneleri açılmaya devam etmektedir.

Türkiye, salgının başlangıcından bugün geldiğimiz nokta itibariyle salgının yönetilmesi ve kontrol altına alınması için büyük bir efor sarf etmiş ve Dünya çapında etkili olan salgına karşı büyük kayıplar vermeden kontrol altına almayı başarmıştır. Bunun yanı sıre Türkiye her yıl gerçekleştirdiği ekonomik biyime istikrarının da geride kalmaması için bazı ekonomik ve finansla desteklerle şirketlere ve yabancı yatırımcılara desteklerini sunmaktadır.

Bu süreç Türkiye’nin her ne kadar gelişmekte olan ülkeler arasında yer aalıyor olmasına karşın aslında gelişmiş ülkelerden daha planlı ve ön görülü bir devlet olduğunu gözler önüne sermektedir.

EKONOMİK KARARLILIK KALKANI PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı 19 Mart’ta 100 milyar TL’lik bir Ekonomik İstikrar Kalkanı programı açıkladı. Bu istirkarlılık kapsamında açıklanan Paket ile istihdamı güvence altına almayı, reel sektörü desteklemeyi ve piyasadaki likidite ve finansman endişelerini çözmeyi amaçlamaktadır. Covid-19 sürecinde Türkiye’de üretimin devamlılığı ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaşılabilir olması için tüm gerekli adımalr atılmıştır.

Bu Ekonomik İstikrarın Sağlanması Adına Açıklanan Paket İle;

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Vergi Beyannamesi, KDV indirimi ve SGK ödemeleri aşağıdaki sektörlerde 6 ay süreyle ertelenmiştir: Perakende firmaları, Demir-Çelik sektörü, Otomotiv sektörü, lojistik sektörü, Ulaşım sektörü, Sinema ve Tiyatro, Turizm&Otelcilk/Konaklama, Gıda İçecek Sektörü, Tekstil ve Organizasyon/Etkinlik sektöründe yer alan firmalar destek kapsamına alınmıştır.

Konaklama vergisi Kasım ayına kadar ertelenmiş bunun yanı sıra Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için otel kiralarına ilişkin irtifak hakkı ve gelir payı ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi.

İç hat uçuşlarında 3 ay boyunca KDV% 18’den% 1’e düşürüldü.

Covid -19 salgın önlemleri kapsamında firmalardan nakit girdi sorunu olan, salgın nedeniyle işletmeleri duran şirketlere anapara ve faiz oranı ödemeleri en az 3 ay ertelenecektir. Gerekirse ek mali destek sağlanacaktır.

İhracatçılar için kapasite kullanım oranlarını korumak için envanter finansman desteği sağlanacaktır.

Esnaf ve Sanatkârların Halkbank’a Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki kredi ödemelerinden doğan anapara ve faiz oranı ödemeleri 3 ay faizsiz olarak ertelenecek.

Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltilecek. Likidite ihtiyacı olan ve son gelişmelerin olumsuz etkileri nedeniyle teminat açığı gösteren şirketlere ve KOBİ’lere kredi önceliği yönlendirilecektir.

Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltilecek. Likidite ihtiyacı olan ve son gelişmelerin olumsuz etkilenerek açık veren şirketlere ve KOBİ’lere kredi önceliği verilecek ve düşük faizli kredi verielcektir.(Reel kredi faiz oranalrının nerdeyse yarı oranında faiz ile verilmektedir)

Devlet bankaları üstünden Covid-19 nedeniyle zarar gören vatandaşalrın Sosyal kredi paketleri ile ihtiyaçlarını gidermesi ve düşük faiz ile desteklenmesi.

500.000 TL’nin altındaki konutların ipotek tutarı% 80’den% 90’a yükseltilecek, asgari peşinat %20 den % 10’a düşürüldü. Bu konunun biraz irdelenmesi ve iyi anlaşılması gerekmektedir. İnşaat sektörünin etkilediği 1.000’e yakın alt ve yan sektörler bulunmaktadır. Bu nedenle vatandaşların yatırımlarına devam etmesi likit para akışına reel ekonomide artmasına sebep olmaktadır.

Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında borçlarını ödeme de temerrüde düşmüş olan şirketlerin kredi notu kayıtlarınaa “mücbir sebep” notu eklenecek ve kredi notları düşürülmeyecektir..

Asgari ücret üzerinden yapılan desteklere devam edilecektir.

Şirketlerin ticari operasyonlarının verimli devam etmesini sağlamak için esnek ve uzaktan çalışma modelleri kullanılacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği kolaylaştırılacak ve bu fırsattan yararlanmak için evrak işleri kolaylaştırılarıp ve hızlandırılacaktır. Böylece işverenlerin maliyeti düşürülürken, faaliyetlerini askıya alan işyerlerindeki çalışanlara geçici gelir desteği sağlanacaktır.

En düşük emeklilik maaşı 1.500 TL’ye çıkacak.

Emekli için bayram ödemesi Nisan ayı başında ödenecektir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç ailelere 2 milyar TL mali destek sağlayacak.

İstihdamda sürdürülebilirliğin sağlanması için 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacaktır.

80 yaşın üzerindeki ve yalnız yaşayan yaşlılar için sosyal hizmetler ve periyodik evde bakım ziyaretlerini içeren takip programları başlatılacaktır.

Nisan 2020’den Haziran 2020’ye kadar olan reeskont kredilerinin geri ödemelerinin vadeleri Ekim 2020’den Aralık 2020’ye kadar uzatılacak ve azami vadesi 1 yıl uzatılmıştır. Nisan, Mayıs ve Haziran 2020’de vadesi gelen reeskont kredileri için ek 12 aylık ihracat taahhüdü yerine getirme süresi sunulmuştur.

EK CANLANDIRMA PAKETLERİ

Türkiye, ekonomik faaliyetlerde sürekliliği sağlamak Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan herkesin refahını korumak için gerekli tüm tedbirleri almaya çalışmaktadır.

İmalatçılar İçin:

Teknopark girişimlerinden 2 ay süreyle kira alınmayacak.

KOBİ’lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran’a ertelenecek.

Yerel dezenfektan, koruyucu giysi, gözlük, yüz koruması ve maske üreticilerine 6 milyon TL destek sağlanacak.

Covid-19 Nedeniyle İhtiyaç Duyulan Ürünlerde:

Tıbbi maskeler için ek ithalat vergisi kaldırıldı. Tıbbi vantilatörler için ek gümrük vergisi kaldırıldı. Etil alkol (etanol) üzerindeki tarifeler sıfırlanmıştır. İhracatçılara finansal sdestek sağlanması kararlaştırıldı.

Covid-19 Nedeniyle Finans Alanındaki Destekler:

KDV iadesi ve ödeme koşulları ertelendi. Belediye nezdi,nde toplanan Vergiler belediyelerden 3 ay süreyle mahsup edilmeyecektir. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak. 3 aylık bir süre içerisinde yurtiçi hava taşımacılığı için KDV% 1’e indirildi. Gerektiğinde nakit akışını etkileyen şirketlere ek finansman desteği sağlanacak ve İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için “ÇALIŞMAYA DEVAM KREDİSİ” sağlanacaktır.

Covid-19 Nedeniyle Bankacılık Alanındaki Destekler:

İşletme Finansmanı Desteği ile 6 ay ertelemeli, 36 ay taksitli ve 25.000 TL tutarında kredi imkanı sağlanacak. Kredi ödemelerinde kullanılması için 12 ay taksitli  3 ay erteleme ile Ticari Kart desteği sağlanacak. Kredi kartı ödemeleri Haziran sonuna kadar ertelenebilecek. Personel maaş giderine eşit ek kredi imkânı limiti sağlanacaktır.